Bilgisayar ağlarına giriş

1. Bilgisayar ağlarına giriş:

a.  Bilgisayar Ağı Nedir?

Birden fazla bilgisayarın aralarında veri iletişimi yapabilecek şekilde yapılandırılmasına “Bilgisayar Ağı” denir. Bilgisayar ağları sayesinde birden fazla kişinin ortak veriler üzerine çalışma imkanı doğar, veri paylaşımı için mesafe sorunları ortadan kalkar. Bilgisayar ağlarına örnek olarak dünyanın en büyük bilgisayar ağı olan “İnternet”i gösterebiliriz. Günümüzde internet aracılığı ile metin, ses, fotoğraf, video gibi farklı veri türlerini paylaşabiliyoruz.

b.  LAN, WAN, WLAN Kavramları

LAN ( Local Area Network ): Türkçede Yerel Ağ olarak anılır. Diğer ağ türlerine göre çok yüksek hızlarda çalışır. Bina veya daire içi gibi kendi kablolarınızı çekebileceğiniz yerler dahilinde kurulurlar. Bilgisayarların dışında Ağ Yazıcızları, Harici Depolama Cihazları, Kart okuyucular, Parmak izi okuyucular, IP Kameralar gibi ethernet kartına sahip tüm donanımlar LAN’a katılabilir. “Ethernet” teknolojisinin kullanıldığı tüm networkler Yerel ağ (LAN) olarak tanımlanabilir. LAN tipi ağlar, genellikle switch, ethernet kartı ve UTP kablolardan oluşur. Kullanım yerlerine göre kablolama türü değişebilir. Kablo seçiminden ileriki konularda bahsedeceğiz.

Okumaya devam et “Bilgisayar ağlarına giriş”

Bilgisayar Aglarında Kullanılan Kablolar

1. Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Kablolar:

a.  Koaksiyel Kablo Türleri
Koaksiyel Kablolar (Coaxial Cable) düşük güçte sinyallerin iletilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Elektromanyetik parazitlerden fazla etkilenmezler. Yüksek frekansta daha iyi iletirler.


Bu kablolar bilgisayar ağlarının kurulumunda, 10 Megabit/sn lik ağlarda kullanılmıştır. Koaksiyel kablolar ile kurulabilen topolojiler: Bus, Ring ve Mesh tir. Koaksiyel kablolar ile Star topolojisinde bir ağ kurulamaz.

Okumaya devam et “Bilgisayar Aglarında Kullanılan Kablolar”

Ag Protokolleri

a. Ağ Adreslemenin Temelleri
Bir bilgisayar ağında iletişimin sağlanabilmesi için veriyi gönderen ve veriyi alacak bilgisayarların tanımlanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle her bilgisayara birbirinden farklı numaralar verilmektedir. Bu numaralara biz “adres” deriz. İletişimin sağlanabilmesi için bilgisayar ağlarından birden fazla adresleme kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Bunlara ek olarak kurulacak olan iletişim denetleme türünün tanımlanması da gerekmektedir.
İletişim denetleme türleri olarak Gönderilen verinin sağlıklı olarak ulaştırılması veya verinin sağlıklı olup olmadığının denetlenmeksizin çabuk ulaştırılması gibi türler vardır. Bu adresleme ve protokol bilgilerinden diğer konularda sizlere bahsedeceğim.

Ag Donanım Birimleri

a.  Hub ve Switchler
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan aktarıcı cihazlardır. Yıldız topolojisinin merkezi noktası pozisyonundadırlar. Hublar, gelen bilgiyi, gitmesi gereken yere değil, kendisine bağlı olan bütün bilgisayarlara gönderir. Her bilgisayar gelen bilgiye bakar ve eğer kendi MAC adresine gelen bir bilgi ise o zaman bilgiyi yorumlar. Aksi halde bilgiyi es geçerler.

Hubların en büyük problemi ağ genişledikçe ortaya çıkan kilitlenmeler ve istenmeyen trafiğin oluşmasıdır. Ayrıca gelen bilgilerin, bütün bağlı bilgisayarlara iletilmesi güvenlik tehdidi de yaratmaktadır. 100 bilgisayarlık bir ağın tamamen hublardan kurulduğunu düşünün, bir bilgisayara bilgi gönderiyorsunuz ve aynı bilgi ağa bağlı diğer 99 bilgisayara da kopyalanıyor. Aynı şekilde diğer bilgisayarlar da bir şeyler göndermeye çalıştığında hublar bu trafiği kaldıramayıp kilitlenirler.
Bu nedenle hublar günümüzde tercih edilmemektedir. Hubların yerine dış görünüş olarak hublara çok benzeyen ancak işlevsel olarak daha verimli olan Switchler (ethernet anahtarı) kullanılmaktadır. Switchler, hublardan farklı olarak gelen bilgiyi sadece ilgili bilgisayara iletir. Bu da gerek güvenlik tedbirleri açısından gerek performans açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Switchler, bağlanan bilgisayarları MAC adresine bakarak tanırlar. Gelen bilgiyi hangi bilgisayar ileteceğini MAC adresine göre karar verir. Switchin hafızasında hangi portunda hangi MAC adresinin bağlı olduğuna dair bir tablo vardır.

Okumaya devam et “Ag Donanım Birimleri”