Ag Protokolleri

a. Ağ Adreslemenin Temelleri
Bir bilgisayar ağında iletişimin sağlanabilmesi için veriyi gönderen ve veriyi alacak bilgisayarların tanımlanabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle her bilgisayara birbirinden farklı numaralar verilmektedir. Bu numaralara biz “adres” deriz. İletişimin sağlanabilmesi için bilgisayar ağlarından birden fazla adresleme kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Bunlara ek olarak kurulacak olan iletişim denetleme türünün tanımlanması da gerekmektedir.
İletişim denetleme türleri olarak Gönderilen verinin sağlıklı olarak ulaştırılması veya verinin sağlıklı olup olmadığının denetlenmeksizin çabuk ulaştırılması gibi türler vardır. Bu adresleme ve protokol bilgilerinden diğer konularda sizlere bahsedeceğim.