BIT ve BAYT Kavramları

Bilgisayarlar ikili düzene sahip sayılarla çalışmaktadır. İkili düzendeki her bir rakama(1 yada 0) bit denir. Dolayısıyla ikili düzendeki her basamak bir bittir. Aşağıdaki sayı 8 basamak dolayısıyla da 8 bit uzunluğundadır.

Onluk sistemde 155 sayısına eşittir.(10011011)2=(155)10 Bir anlam ifade eden en küçük sayısal veri miktarına byte denir. Byte 8 bitten oluşan, ikili sayı kümesidir. Yukarıdaki (10011011)2 sayısı 1 byte uzunluğundadır.

Okumaya devam et “BIT ve BAYT Kavramları”